Leefruimte.

 

(pagina in opbouw)

 

Laatste aanpassing: 14/03/21.

 

 

 

Een nieuwe speeltuin in het eendentuintje.

 

 

Als je ondertussen meer dan 20 jaar een passie voor watervogels hebt, is er in die tijd veel veranderd. Je hebt hoogtes en laagtes gekend bij het beleven van je hobby. Door de jaren heen heb je ontdekt wat handiger en praktischer zou zijn qua indeling en onderhoud. Met de jaren komen ook de ervaringen. Je hebt ideeën opgedaan bij andere fokkers en veel geleerd van je  collega’s. Je krijgt stap voor stap een andere visie op het houden van watervogels!

 

Enige tijd geleden was ik op bezoek bij dhr. René Verbist, een man met jaren ervaring en veel kennis over watervogels. Toen ik zijn watervogels aan het bewonderen was, vroeg ik mij af waarom zijn vijver zo lang en smal was. Hij gaf mij de goede raad om bij een gemengde collectie watervogels een lange vijver ( gracht ) te verkiezen boven een kort, vierkant of rond model. De logische reden hiervoor is om dominante woerden minder de kans te geven om andere watervogels uit het water te jagen en de eenden zich beter kunnen verspreiden als ze dat willen. En het onderhoudsgemak van zulke opstelling is mooi meegenomen. Mijn besluit stond vast: dit is de basis.

 

Ondertussen hebben de omheining, de twee polyestervijvers, de folievijver van 5 meter bij 4 meter met een diepte van 1meter slijtageverschijnselen. De planken rond de vijver, de struiken en planten in de eendentuin hebben ook hun beste tijd gekend. Je zit al een tijdje met het idee, het zou toch praktischer zijn om te vernieuwen. Aan de oude vijver was wel een overloop maar geen afvoerbuis voorzien  zodat we de vijver niet konden laten leeglopen. De vijvers worden wel regelmatig schoongemaakt en dagelijks wordt er vers water bijgepompt. Toch kon het vijverwater niet voldoende proper gehouden worden, waardoor meer kans is op het verspreiden van ziektes. Bij het reinigen moeten we altijd gebruik maken van een dompelpomp en de mest uit scheppen met een emmer, wat toch een hele opgave is. De bedoeling is om de twee polyestervijvers te verwijderen en van de drie vijvers één lange smalle vijver te maken. De huidige folievijver verder uit te graven, een betonnen bodem gieten, drie stenen hoog metselen, een folie aanbrengen en een afvoerbuis met stop te installeren is het plan. Door deze stop eruit te halen kan de vijver dan leeglopen. Nadien kunnen we met de tuinslang of eventueel met de hogedrukspuit het vuil wegspuiten. Als dan de vijver opnieuw gevuld wordt met water, is het zwemwater heel proper en zal ook langer schoon blijven. 

 

Augustus 2019: een nieuwe speeltuin voor onze eenden. De oude folievijver is leeggemaakt en opgeruimd. Het terrein werd waterpas gelegd en het ontwerp van de nieuwe vijvervorm werd op de grond aangegeven en afgebakend met paaltjes. De eerste spade is gestoken, de grond is geëgaliseerd. De afvoerbuis is naar de zinkput aangebracht. De uitgegraven vijverbodem en de vijverkanten werden bekist en bedekt met plastic. Als bewapening zijn betonijzeren vlechtmatten van 8 mm aangebracht.

 

Het beton is met een vrachtwagen geleverd. Met een  pomp is vanuit de betonmixer het beton rechtstreeks in de vijverbodem aangebracht. Nu het beton de tijd krijgt om goed uit te drogen, is het moment om de betonblokken, cement en zand te laten leveren en de betonmolen te gaan reserveren. De vijverkanten zijn gemetseld met drie lagen betonblokken, twee lagen op zijn breedte: L 29 cm, B 14 cm , H 19 cm en één laag op de lengte L 29 cm , B 14 cm , H 9 cm. Hierdoor is rond de vijver een ondiep gedeelte voorzien van 15 cm breed en 10 cm diep. De nieuwe vijver is 14 m lang, 2.30 m breed en 50 cm diep. Op de vijverbodem is een chape  aangebracht om een helling te creëren voor een goede afwatering naar onze afvoerbuis. Rond de vijver zijn kabels voorzien voor de vijververlichting en stopcontacten voor de vijverpompen. Het is zover! We kunnen onze vijverfolie plaatsen, maar eerst moet er een beschermdoek worden aangebracht onder de folie om doorslijten of lekkages van scherpe voorwerpen te voorkomen. Voor de overloop van het water hebben we een tweede zinkput  gecreeerd aan de vijver die bevestigd werd aan de afvoerbuis naar de andere verzinkput. Deze  loopt verder naar de riolering. De vijverrand is afgewerkt met een betonnen boorsteen. We zijn begonnen met het dichtgooien van de losse ruimte rond de vijver met aarde en zand. Onze vijver is gevuld met water en de eenden kunnen genieten van hun nieuwe speeltuin. Het einde van de werken is nog niet in zicht. Omdat watervogels behoefte hebben aan zwemwater en niet zonder kunnen, is het nodige gedaan  opdat ze over het zwemwater kunnen beschikken.  De twee polyestervijvers kunnen nu verwijderd worden. De eerste panelen van de nieuwe omheining kunnen nu geplaatst worden. Er wordt ook een tweede perk gecreeerd voor  opgroeiende kuikens . In de eerste 4 meter van de vijver komt een paneel die we onder water aanbrachten, alsook een overkapping. Een van de smalle zijden van de vijver werd zeer schuin uitgegraven zodat de kuikens bij eventueel laag water gemakkelijk uit de vijver kunnen komen. Ook bij vriesweer is dit uitloopstuk nuttig. Ondertussen worden de dagen korter en het begint langzaam te winteren, de werken worden stilgelegd. De eenden kunnen genieten van hun nieuwe speeltuin en de omheining is verder deels afgewerkt. 

 

Maart 2020. We hebben vrijaf genomen zodat we de geplande werken verdere  kunnen uitvoeren, voordat het broedseizoen begint. Na enkele dagen beslist het coronavirus er anders over. Door alle maatregelen werd het moeilijk om verder te werken, de geplande werken moesten we schrappen en alles moest eventjes aan de kant. De nestkastjes werden verder geplaatst en de watervogels kunnen ongestoord verder opzoek naar een geschikte nestgelegenheid.

 

Augustus 2020.  Ondertussen zijn we een jaar verder dat de eerste spade is gestoken. Het broedseizoen loopt stilaan  op zijn einde. Begin dit jaar kon niemand vermoeden wat voor een jaar we voor de boeg hadden. We konden niet langsgaan bij onze familie, vrienden, kennissen en andere dierenliefhebbers. Tijdens het “  blijf in je kot”- seizoen konden we veel meer genieten van onze watervogels. Hierdoor hebben we de pluspunten en de tekortkomingen aan de vijver waarschijnlijk vlugger opgemerkt…Nu we de draad terug kunnen opnemen, gaan we bijbouwen en aanpassingen verrichten. Het grootste gedeelte van de vijver, momenteel 10 meter lang, gaan we in twee verdelen zodat we dan over 3 perken beschikken. Hierdoor kunnen we meer soorten scheiden van elkaar. Sommige woerden schrikken er namelijk niet voor om een scheve schaats te rijden. Ook qua voeding, andere soorten hebben meer toch meer drijvende waterkorrel (floating allround) nodig. Beide perken gaan we ook voorzien van een schuine gedeelte van twee meter, nuttig als het water niet op het niveau staat, zoals bij  het reinigen . Het ledigen en terug opvullen van het vijverwater neemt toch wat tijd in beslag. Door de verticale vijverwant kunnen de eenden er moeilijk uit, vooral jonge eenden hebben het hier moeilijk mee, waardoor ze erg gestrest worden, met alle gevolgen van dien.

Aan de achtergrond van het schuingedeelte is een  natuurstenen schutting opgericht in ieder perk, zodat de noorderwind de vijver niet rechtstreeks kan teisteren .

 

Aangezien de eendenvijver achter het tuinhuis ligt, zijn ook de nodige afvoerbuizen hiervan vernieuwd. Aan de andere zijde zijn de palen geplaatst voor een houten wand van 8 meter lang, we kiezen voor een duurzame houtsoort zodat we niet hoeven te schilderen. Het oogt altijd mooi in een eendentuin, het biedt bescherming tegen onguur weer en geeft een veilig gevoel aan de watervogels

 

In de laatste fase van de werkzaamheden is langs de volledige vijver een strook met klinkers aangebracht die voorzien zijn van de nodige afvoerputjes die aangesloten zijn aan de zinkput aan de vijver. Met een hogedrukspuit worden dan de klinkers goed schoon gehouden om te voorkomen dat er veel mest en verontreiniging in de vijver terecht komt. Bovendien is er voor de klinkers ook nog een partij maaskeien aangebracht, die bij regenweer het meeste modder tegen houden. Ondertussen zijn ze al enkele vorstbestendig terracotta potten en loden bloembakken aangebracht met boompjes, struiken en siergrassen. Die geven ons een aangenaam totaalbeeld met veel schuilmogelijkheden voor onze eenden.

 

November 2020 Helaas steekt de vogelgriep de kop weer op, “ de ophokplicht” is van toepassing. Bij ophokken kunnen de watervogels nog steeds buiten gehouden worden, maar dan enkel op een terrein dat volledig zowel langs de zijkant als langs boven met netten is afgesloten. Hierdoor moeten alle eenden gehuisvest worden in het gedeelte dat overkapt is.

 

Het einde van de verbouwing is nog niet inzicht, het wordt een serieus werkje. We hebben besloten om de volledige eendentuin te overdekken met netten. Hierdoor kunnen dan  alle watervogels in hun perk blijven. Tijdens het broedseizoen kunnen de roofvogels niet weg met de eieren en houden we de wilde vogels buiten. Tussen het tweede en derde perk, wat ongeveer het midden van de volledige eendentuin is, zijn 3 palen aangebracht van bijna 4 meter hoog, die bovenaan verbonden zijn met een buis waarop het net is bevestigd. Voor de veiligheid zijn de palen onderaan verbonden met panelen. Waardoor we een vierde perk hebben gecreeerd, in dit perk kunnen dan watervogels gehuisvest worden die we te koop aanbieden. In dit perk hebben we dan een gemetseld vijvertje van 3 meter bij 2 meter aangebracht met een diepte van 30 cm. In plaats van folie te gebruiken is deze afgewerkt met een laag cement om hem waterdicht te krijgen.

 

Samenvattend: begin 2020 kon niemand vermoeden wat voor een jaar we voor de boeg hadden. In het voorjaar kwam de lockdown, het broedseizoen en in het najaar de afschermplicht.

De werkzaamheden duurden veel langer. Er werd afgebroken, aangepast en  bijgebouwd, werken die niet voorzien waren.  Uiteindelijk is er toch nog voor een tweede vijver gekozen.

De bedoeling  was: een betonnen bodem gieten, 3 stenen hoog metselen een folie aanbrengen en een afvoerbuis installeren . Het  is uitgegroeid tot een heuse karwei. Gelukkig kon ik rekenen op enkele helpende handen, zonder deze mensen zou het onmogelijk geweest zijn.

 

Mens en dier kan nu genieten van deze nieuwe creatie.

 

 

 

 

De nieuwe vijver in aanbouw.

 

 

Wordt vervolgd...