Het eendentuintje, waar eenden groeien op het ritme van de natuur.

 

 

 

Nog enkele koppels onverwante kwakers (verschillende kleuren) zijn klaar om te verhuizen.

 

 

 

 

 

Witgoorse dierenmarkt: ruil- en verkoopbeurs. Elke tweede zondag van de maand op het Meiplein,

Meistraat 157 in Dessel.

 

Onze watervogels zijn geringd en geleewiekt.

 

 

Geachte bezoeker,

Graag heten wij u welkom op onze website.

Deze website is bedoeld om onze watervogels extra in de schijnwerpers te zetten, waarmee wij u graag

informeren overhet fokken, grootbrengen en verzorgen van onze watervogels.

Wij wensen de ontwikkelingen van deze watervogels verder te promoten.

Ondanks onze inspanningen, kan de verstrekte informatie onvolledig zijn.

Wij behouden ons het recht voor de informatie te allen tijde te wijzigen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de informatie.

Het is de bedoeling deze website regelmatig te actualiseren.

Alvast bedankt voor uw belangstelling.

 

 

 

Al onze eenden zijn: geleewiekt, geringd, onverwant en worden regelmatig ontwormd.

 

Laatste aanpassing: 10/03/22.

 

Bezoek ook onze Hampshire Down schapen.